top of page
ค้นหา

5 คุณประโยชน์ของคอลลาเจนที่ไม่ได้มีดีแค่ผิว


“คอลลาเจน” มีประโยชน์อะไร ช่วยเรื่องอะไรบ้าง?


คำตอบที่มักจะได้รับ ส่วนใหญ่จะนึกถึงประโยชน์ที่เกี่ยวกับผิวพรรณเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นหนึ่งในคำตอบที่ถูกต้อง แต่จริงๆ แล้วคอลลาเจนยังมีประโยชน์อื่นที่ช่วยดูแลสุขภาพ และส่วนต่างๆ ของร่างกาย เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของเราได้เลยว่าแล้ววันนี้เรามาทำความรู้จัก “คอลลาเจน” พระเอกของเรากันให้มากขึ้นดีกว่าว่ามีประโยชน์อะไรอีกบ้าง


1. คอลลาเจนกับสุขภาพผิว

จากผลงานวิจัย ได้มีการทดลองให้ผู้หญิงที่มีภาวะฝ้าที่ใบหน้า รับประทานผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยคอลลาเจน 10 กรัมทุกวัน เป็นเวลา 60 วัน พบว่ารอยดำที่ฝ้าจางลง เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทาน นอกจากนี้ เมื่อสังเกตผู้หญิงที่รับประทานคอลลาเจน 2.5-5 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าผิวแห้งน้อยลงและความยืดหยุ่นของผิวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทานคอลลาเจน


2. คอลลาเจนกับอาการปวดข้อ

จากการศึกษาพบว่า เมื่อให้นักกีฬารับประทานคอลลาเจน 10 กรัมทุกวัน เป็นเวลา 24 สัปดาห์ พบว่าอาการปวดข้อลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทาน นอกจากนี้ ผู้ที่รับประทานคอลลาเจน 2 กรัมทุกวัน เป็นเวลา 70 วัน พบว่าช่วยลดอาการปวดข้อได้ และสามารถมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานอีกด้วย


3. คอลลาเจนกับมวลกระดูก

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่รับประทานอาหารเสริมแคลเซียมร่วมกับคอลลาเจน 5 กรัมทุกวัน เทียบกับการรับประทานอาหารเสริมแคลเซียมอย่างเดียวทุกวันเป็นเวลา 12 เดือน พบว่าผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและคอลลาเจนมีระดับโปรตีนในเลือดที่ส่งเสริมการสลายกระดูกลดลง มากกว่าผู้ที่รับประทานแคลเซียมเพียงอย่างเดียว


4. คอลลาเจนกับมวลกล้ามเนื้อ

จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในผู้ที่เป็นโรคซาร์โคพีเนีย หรือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยที่มักพบในผู้สุงอายุ และเมื่อให้ผู้ที่กล้ามเนื้อน้อย เสริมคอลลาเจน 15 กรัมขณะเข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกายทุกวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับผู้ที่ออกกำลังกายแต่ไม่ได้รับประทานคอลลาเจน พบว่ามีมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงเพิ่มขึ้น


5. คอลลาเจนกับสุขภาพหัวใจ

คอลลาเจนเป็นโครงสร้างของหลอดเลือดแดง หากคอลลาเจนมีไม่เพียงพอ หลอดเลือดแดงอาจอ่อนแอและเปราะบาง นำไปสู่การตีบตันของหลอดเลือด อาการหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมอง

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page